Hỏi: “ bác sĩ ơi, hôm qua em có đọc được một topic tên là Có ai thu gọn cánh mũi chưa thì bơi vào đây của diễn đàn doisong@. Thấy mấy anh chị trên đó nói thu gọn cánh mũi xong đẹp lắm. Khiến em cũng...